Aktualności

Wyniki badania Kompetencje dla przyszłości

Matematyka, nazywana "królową nauk" jest nie tylko kluczem do dalszego kształcenia się, ale stanowi również praktyczną umiejętność, potrzebną w wielu dziedzinach życia codziennego. Fundacja Evidence Institute postanowiła włączyć matematykę jako kluczową umiejętność spośród "kompetencji przyszłości" do swoich badań, proponując uczniom kończącym klasę szóstą, w miejsce zlikwidowanego egzaminu, test z matematyki.

Zobacz wszystkie

Nasz Patron

Juliusz Słowacki to poeta i dramatopisarz, jeden z najwybitniejszych twórców romantycznych. Zaliczany jest do grona tak zwanych "trzech wieszczów" (wraz z Adamem Mickiewiczem i Zygmuntem Krasińskim). Do najważniejszych dzieł Słowackiego należą między innymi: dramaty „Kordian" i „Balladyna", poemat „Beniowski" oraz wiersze „Testament mój" i „Hymn”. Słowacki urodził się w 1809 roku w Krzemieńcu, a zmarł w 1849 na emigracji w Paryżu. W 1927 roku jego prochy przewieziono do kraju i złożono w krypcie na Wawelu.
W rocznicę śmierci Słowackiego - 3.04 obchodzimy Dzień Patrona Szkoły.

Orfeusz w STO64, czyli podsumowanie roku szkolnego.